خرد ورزی
 
اندیشه،شیوه های اندیشیدن

طالس و انکسیمندروس دو فیلسوف هستند که قبل از مسیح به دنیا آمده و نظریاتی جالب درباره شناخت و تفکر ارائه کرده اند .

طالس: در نیمه دوم قرن ششم ق.م. می¬زیست،به مصر سفر کرد و از آنجا هندسه را به یونان آورد و آن را به صورت علمی و نظری در آورد و برای جهان هستی نظامی قائل بود و می گفت: زندگی در آب پیدید آمده است و آب عنصر اساسی است که عناصر دیگر درآن تکوین یافته¬اند و دلیل آن این بود که آب قابل تغییر است و به هر شکلی در می¬آید (حناالفاخوری،چ1355ص30)،و اعتقاد داشت که:پدیده¬ای طبیعی همه تابع نظام ثابتی هستند که بروفق قوانین دقیقی سیر می کنند و همه اینها نمی¬تواندنتیجه صدفه و اتفاق باشد در ورای عالم وجود علتی است که عقل انسانی قادر به درک آن نیست(حناالفاخوری،چ1355ص30)،طالس با انکسیمندروس و انکسیمانوس که هر سه آزمایشی و تجربه گرا بوده اند.(حناالفاخوری،چ1355ص 29). انکسیمندروس:وی متولدسال610 قبل از میلاد بوده و تا سال 546 ق¬.م¬ دارای حیات بوده¬است(امیل¬بریه،چ1352،ص50)،وی از شاگردان طالس بوده است و معتقد بوده¬است براین که اصل موجودات چیزی¬است غیرمتعین و غیر متشکل،بی¬پایان و بی¬آغازو بی¬انجام و جاوید و جامع،اضداد خشکی و تری و گرمی وسردی و هرگاه اضذاذ از یکدیگر جدا می¬شوندظهور و بروزو تولد و حیات روی می¬دهد. و چون باز با هم مجتمع می¬گردند مرگ و کمون و در واقع رجوع به اصل می شود و از آن ماده غیر متشکل از تاثیر سردی و گرمی و عناصر ساخته می شود خاک سرد و آتش گرم و آب متمایل به سردی و هوا متمایل به گرمی و هیئت عامل از این چهار عنصر ساخته شده که به ترتیب روی هم جا گرفته اند(فروغی،1381،ص14) فلسفه انکسیمندروس آمیزه ای است از معرفت نظری و آزمایش حسی (حناالفاخوری،چ1355ص31).نوشته شده در تاریخ جمعه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1389 توسط علی معصومی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک